_MG_2476 WC.jpg
_MG_2552 WC.jpg
_MG_2592 WC.jpg
_MG_2513 WC.jpg
_MG_2520 WC.jpg
_MG_2597 WC.jpg
_MG_2526 WC.jpg
_MG_2529 WC.jpg
_MG_2571 WC.jpg
 Dress:  Kleveland   Clothing , $45. Shoes:  Aldo  (alternate styles  here  and  here ). Rings:  Kleveland   Clothing , $22 each. Earrings:  Kleveland   Clothing , $3.  Photography by  C  indy Wilson . 
prev / next